YENİ! MEAV BAŞARI ÖDÜLÜ

Başarı Ödülü, lise ve yükseköğrenim öğrencilerini kapsar. Bu ödül için, vakfımızdan en az 1 yıldır burs alan öğrenciler arasından, not ortalaması en az 3,50 (4 üzerinden) veya 87,50 (100 üzerinden) olan öğrenciler değerlendirmeye alınır. Yükseköğrenim öğrencilerinin bir devlet üniversitesinde veya en az 6 yıldır faaliyet gösteren ve kendini kanıtlamış bir vakıf üniversitesinde eğitim görmeleri gerekir.

Başarı Ödülüne başvurmaya hak kazanan öğrenciler öğretim dönemi sonunda transkript belgesini, öğrenci belgesini ve sabıka kaydı belgesini (yükseköğrenim öğrencileri için) vakfa ibraz etmelidir. Öğrencinin, bu belgelerle birlikte, en az bir en fazla iki A4 sayfası olacak şekilde kendini, eğitim geçmişini, özel ilgi alanlarını ve ileriye dönük projelerini anlattığı motivasyon mektubu yazarak vakfa başvuru yapması gerekir. Vakıf tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda ödül almaya hak kazanan öğrenciler belirlenir ve e-posta yoluyla bilgilendirilir.

Başarı Ödülü, Yönetim Kurulu’nun öğretim döneminin içindeki uygun gördüğü herhangi bir ayda, mevcut burs miktarının 3 katını geçmeyecek şekilde bir kereye mahsus olmak üzere ödenir.

MEAV ödülleri, MEAV Eğitim Bursu ve Ödül Esasları’na uygun olacak şekilde 2021/2022 eğitim öğretim dönemi sonundan itibaren yürürlüğe girer ve değerlendirmeye alınır.