BURSLARLA İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

MEAV; Türkiye’de ilkokul, ortaokul, lise ve yurtiçinde/yurtdışında yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programlarına devam eden öğrencilere burs verir. Burslar karşılıksızdır.

MEAV bursundan başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrenciler faydalanabilir.

Bu şartlarla birlikte yükseköğrenim öğrencilerinin genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,50 (veya başka bir sistem uygulanıyor ise buna eşdeğer) olmalıdır. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması, hazırlık sınıfını bitiren öğrencilerin de başarılı olarak bir üst sınıfa geçmeleri ve başarılarını okullarından alınacak resmi belge ile ibraz etmeleri gerekir.

MEAV tarafından verilecek bursların niteliği, şartları ve miktarı, vakıf yönetim kurulu üyeleri tarafından vakfın Eğitim Bursu ve Ödül Esasları’na uygun şekilde tespit edilir.

Burs başvuruları, öğrencilerle fiziki görüşme yapılmaksızın, sadece internet ortamında vakfımızın web sitesi üzerinden alınır. Her yıl Ağustos ayının son haftası ile Eylül ayının ilk haftası arasında vakıf tarafından belirlenecek bir tarihte başvuru sistemi açılır. Başvuru yapmak isteyen öğrenciler, meav.org.tr adresine girip üyelik işlemini gerçekleştirdikten sonra başvuru formuna yönlendirilir. Başvuru formunun eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Ardından orada istenen belgeleri tarayıcıda taratarak yüklediklerinde başvuru sürecinin online işlemler bölümü tamamlanmış olur. Bu süreç, Eylül ayının 2. haftası son bulur. Mevcut bursiyerlerimiz de öğrenimleri boyunca her yıl bu süre zarfında, yine web sitemiz üzerinden karne/transkript belgesi, öğrenci belgesi ve sabıka kaydı belgesini yükleyerek güncelleme yapmakla yükümlüdürler.

Burs kazanmış olan öğrencilerin tümü e-posta yoluyla bilgilendirilir ve sisteme yükledikleri belge asıllarını Vakıf merkezi olan Cemil Topuzlu Caddesi Enver Bey Apt. B Blok No: 58/2 Kadıköy-İstanbul adresine posta yoluyla göndermekle yükümlüdür.

Başvurular her yıl Ağustos ayının son haftası ile Eylül ayının ikinci haftası arasında vakıf tarafından belirlenecek tarihlerde alınmaktadır.

İlkokul, Ortaokul, Lise için;

 • Bir önceki yıla ait karne
 • Güncel öğrenci belgesi
 • Nüfus kayıt örneği
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Varsa başarı belgesi
 • Ailenin gelir durumunu gösteren belge
 • İletişim ve banka hesap bilgileri

Yükseköğrenim için;

 • Bir önceki yıla ait transkript

 (Liseden üniversiteye geçenler için lise mezuniyet belgesi veya diploma fotokopisi)

 • Güncel öğrenci belgesi
 • Nüfus kayıt örneği
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Sabıka kaydı
 • Varsa başarı belgesi
 • Ailenin gelir durumunu gösteren belge
 • İletişim ve banka hesap bilgileri

Burs sonuçları Eylül ayının son haftası belli olur ve burs kazanan öğrencilerin tümü başvuru sırasında kullandıkları mail adreslerine gönderilen e-posta yoluyla bilgilendirilir.

Burslarının devamı için, bursiyerler öğrenimleri boyunca her yıl Vakıf tarafından belirlenen tarihler aralığında, karne/genel ortalamalarını gösteren transkript belgesini, öğrenci belgesini,  bankadan alınan hesap bilgilerini gösteren belgeyi ve sabıka kaydı belgesini internet ortamında web sitemiz üzerinden güncelleyerek bilgilendirme yapmakla yükümlüdür. Bursu onaylanan öğrencilerin belge asıllarını vakıf merkezine posta yoluyla da göndermeleri gerekmektedir.

İlkokul, ortaokul ve lise bursunun devam edebilmesi için yılsonu not ortalamasının en az 60 olması gerekir. Yükseköğrenim bursunun devam edebilmesi için bir üst sınıfa geçmiş olmakla birlikte, genel not ortalamasının en az 2,50 olmalıdır. Ortalama uygun olduğu takdirde en fazla 3 başarısız derse müsaade edilir. Başarısız ders olmadığı takdirde genel not ortalamasının en az 2,20 olmalıdır. Hazırlık sınıfı öğrencilerinin ise hazırlık sınıfını başarılı olarak bitirip bölüme geçmeye hak kazanmış olmaları gerekir.

Burslar Ekim ayından başlayarak Haziran ayı dâhil olmak üzere 9 ay boyunca bursiyerlerin hesaplarına yatırılır. Burslar her ayın 1’i ile 5’i arasında ödenir.

Öğrencinin istenen belgeleri her yıl belirlenen tarihler aralığında vakfa ibraz etmemesi, öğrenim hayatının sona ermesi, genel not ortalamasının yükseköğrenimde 4 üzerinden 2,50’nin altına, ilkokul, ortaokul ve lisede 100 üzerinden 60’ın altına düşmesi ve öğrencinin sınıf tekrarı yapması vb. durumlarda bursu kesilir.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin mevzuatlarına göre memleket içinde zararlı sayılan fiil veya hareketlerde bulunduğunun mahkeme kararıyla tespit edilmesi durumunda da bursu iptal olur.

İletişim bilgileri eksik olan, bilgilerini güncellemeyen ve kendisine ulaşamadığımız öğrencilerin de bursları sonlandırılır.

Bursu, başarı kriterlerinin uygun olmaması nedeniyle kesilen bursiyerler, başarı durumlarını uygun hale getirdikleri takdirde yeniden başvuru yapabilirler.

Bursun devam edebilmesi için; öğrencinin meav.org.tr adresine kullanıcı adı ve şifreyle girerek diploma veya mezuniyet belgesini, üniversite öğrenci belgesini, adli sicil kaydını (sabıka kaydı), ailenin gelir durumunu gösteren belgeyi, bankadan alınan hesap bilgilerini gösteren belgeyi  ilgili alanlara yüklemesi  ve burs onaylandığı takdirde  belge asıllarını  kargoyla vakfımıza ulaştırması gerekir.

Öğrenimine ara veren eski bursiyerlerimizin öncelikle, ilgili öğretim yılı başında Vakıf tarafından ilan edilecek tarihler arasında info@meav.org.tr adresine, durumunu anlatan ve yeniden başvuru yapmak istediğini belirten bir e-posta göndermelidir. Daha sonra meav.org.tr adresine kullanıcı adı ve şifreyle girerek diploma veya mezuniyet belgesini, üniversite öğrenci belgesini, adli sicil kaydını (sabıka kaydı), ailenin gelir durumunu gösteren belgeyi, bankadan alınan hesap bilgilerini gösteren belgeyi ilgili alanlara yüklemesi ve belge asıllarını kargoyla vakfımıza ulaştırması gerekir.

Vakfımızın Eğitim Bursu ve Ödül Esasları gereği burslar normal öğrenim süresince verilir. Eğitim süresi uzayan bursiyerlerimizin bursu devam ettirilmez.

MEAV bursunun devamı için öğrencinin Türkiye’deki okulunda kaydının devam etmesi, sene veya dönem kaybının olmaması, Erasmus kapsamında gidilen ülkedeki okulda görülecek dersleri Türkiye’deki okulun kabul etmesi ve başarı koşullarımızı döndüğünde de sağlaması gerekir.

Öğrenci Erasmus kapsamında yurt dışına gitmeden önce, yurt dışından alınacak kabul mektubunun fotokopisini ve kendisinin yazacağı (yurt dışında alınacak dersleri buradaki okulun kabul edeceğini, hangi tarihte, nereye gidileceğini ve hangi tarihte geri dönüleceğini ifade eden) dilekçeyi vakfımıza göndermesi gerekir.

Staj yaparken sigorta ödenmesi MEAV bursunu etkilemez.

Yatay geçiş yapan öğrencinin onaylı not dökümü belgesini (transkript), geçiş yapılan okuldan alınan öğrenci belgesini ve değişen iletişim bilgilerini içeren dilekçeyi vakfımıza en kısa zamanda ulaştırması gerekir.

Vakfımızın Eğitim Bursu ve Ödül Esasları gereği yurt dışında üniversite öğrenimi görenlere de Yönetim Kurulu’nun değerlendirmeleri sonucunda burs verilebilir.

Başarı Ödülü, lise ve yükseköğrenim öğrencilerini kapsar. Bu ödül için, vakfımızdan en az 1 yıldır burs alan öğrenciler arasından, not ortalaması en az 3,50 (4 üzerinden) veya 87,50 (100 üzerinden) olan öğrenciler değerlendirmeye alınır. Yükseköğrenim öğrencilerinin bir devlet üniversitesinde veya en az 6 yıldır faaliyet gösteren ve kendini kanıtlamış bir vakıf üniversitesinde eğitim görmeleri gerekir.

Başarı Ödülüne başvurmaya hak kazanan öğrenciler öğretim dönemi sonunda transkript belgesini, öğrenci belgesini ve sabıka kaydı belgesini (yükseköğrenim öğrencileri için) vakfa ibraz etmelidir. Öğrencinin, bu belgelerle birlikte, en az bir en fazla iki A4 sayfası olacak şekilde kendini, eğitim geçmişini, özel ilgi alanlarını ve ileriye dönük projelerini anlattığı motivasyon mektubu yazarak vakfa başvuru yapması gerekir. Vakıf tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda ödül almaya hak kazanan öğrenciler belirlenir ve e-posta yoluyla bilgilendirilir.

Başarı Ödülü, Yönetim Kurulu’nun öğretim döneminin içindeki uygun gördüğü herhangi bir ayda, mevcut burs miktarının 3 katını geçmeyecek şekilde bir kereye mahsus olmak üzere ödenir.

MEAV ödülleri, MEAV Eğitim Bursu ve Ödül Esasları’na uygun olacak şekilde 2021/2022 eğitim öğretim dönemi sonundan itibaren yürürlüğe girer ve değerlendirmeye alınır.

Akademik Başarı ve Yetenek Ödülü, lise ve yükseköğrenim öğrencilerini kapsamaktadır. Bu ödül için, vakfımızdan en az 1 yıldır burs alan öğrenciler arasından, not ortalaması en az 3,50 (4 üzerinden) veya 87,50 (100 üzerinden) olan öğrenciler değerlendirmeye alınır. Bu ödüle başvuracak öğrencilerin, başarılı not ortalamasıyla birlikte sunacakları özel akademik çalışmaları, okul projeleri veya özel yetenekleri de değerlendirilir. Yükseköğrenim öğrencilerinin bir devlet üniversitesinde veya en az 6 yıldır faaliyet gösteren ve kendini kanıtlamış bir vakıf üniversitesinde eğitim görmeleri gerekir.

Akademik Başarı ve Yetenek Ödülüne başvurmaya hak kazanan öğrenciler öğretim dönemi sonunda transkript belgesini, öğrenci belgesini, sabıka kaydı belgesini (yükseköğrenim öğrencileri için), akademik çalışmalarını, projelerini, özel yeteneklerini eğitim gördüğü kurumdan aldıkları belge ve dokümanlarla birlikte vakfa ibraz etmelidir. Öğrencinin, bu belgelerle birlikte, en az bir en fazla iki A4 sayfası olacak şekilde kendini, eğitim geçmişini, özel ilgi alanlarını ve ileriye dönük projelerini anlattığı motivasyon mektubu yazarak vakfa başvuru yapması gerekir. Vakıf tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda ödül almaya hak kazanan öğrenciler belirlenir ve e-posta yoluyla bilgilendirilir.

Akademik Başarı ve Yetenek Ödülü, Yönetim Kurulu’nun öğretim döneminin içinde uygun gördüğü herhangi bir ayda, mevcut burs miktarının 5 katını geçmeyecek şekilde bir kereye mahsus olmak üzere ödenir.

 • MEAV ödülleri, MEAV Eğitim Bursu ve Ödül Esasları’na uygun olacak şekilde 2021/2022 eğitim öğretim dönemi sonundan itibaren yürürlüğe girer ve değerlendirmeye alınır.

Bursiyerler her sene sadece 1 ödül için başvuru yapabilirler.