Mustafa Enver Adakan

Mustafa Enver Adakan 1897’de Girit’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sakız Adasında , liseyi Edirne İdadisinde tamamladıktan sonra İstanbul Yüksek Mühendis Mektebine girdi. 1.sınıfta öğrenci iken 1.Dünya Savaşının başlaması üzerine askere alınarak Talimgâha gönderildi. Temel eğitimden sonra demiryolu subay adayı olarak Çanakkale ve Kafkasya cephelerinde çeşitli görevlerle savaşa katıldı. Azerbaycan – Bakü İstasyon komutanı iken savaşın sona ermesiyle terhis edilerek İstanbul’a geldi.

Anlaşma Devletleri tarafından işgal edilmiş olan İstanbul’un en ağır havasına dayanamayarak mühendislik öğrenimine devam etmek üzere Almanya’ya gitti.

Braunschweig’deki Carolo-Wilhelmina Teknik Yüksek Okulunda makine ve elektronik öğrenim ve eğitimi görerek 28 Temmuz 1924’te bu dalda yüksek mühendis diploması alarak yurda döndü.

Edremit’e yerleşti. İlk iş olarak kenti elektrik şebekesine kavuşturmak için özel sermaye ile bir şirket kurdu ve işletti.

TBMM’nin IV. dönemi için yapılan seçimlerde bağımsız aday olarak Balıkesir milletvekilliğine seçildi.

V. dönemde bağımsız adayı olarak yeniden Balıkesir milletvekilliğine seçilerek yasama görevini 26 Mart 1939 tarihine kadar sürdürdü.

Dönem sonu Meclisten ayrılınca İstanbul’a yerleşti.

21 Temmuz 1939’da Üsküdar’da AK-AN Kimya Maddeleri Fabrikası’nı kurdu. Kişisel ticaret işlerini 1942’de Endüstri T.A.Ş.’ne devretti. Bu arada 9 Haziran 1941’de Endüstri T.A.Ş.’nin kurucu ortakları arasında yer aldı. Ayrıca Darıca’daki Aslan Çimento Yönetim Kurulu başkanlığı ile İstanbul Sanayi Odası’nın başkanlığını yaptı. Hür Fikirler Cemiyeti’ni kurulmasına öncülük etti.

Demokrat Parti’nin kuruluşunda bu partiden yeniden politikaya girdi. İstanbul İl Başkanlığı’na seçildi. 14 Mayıs 1950’de yapılan IX. dönem seçimlerinde İstanbul Milletvekili olarak TBMM’ne katıldı. İki yıl Bütçe Komisyon üyeliği yaptı. Ancak İktidar-Muhalefet çakışması ve politika yaşamındaki sertleşmeler kendisini aktif politikadan uzaklaştırdı.

Bu sırada gençliğinden beri sevdiği deniz ve yelken sporları ile uğraşmayı yeğledi. 1952 yılında İstanbul Yelken Kulübü’nün kuruluşunda ve daha sonra Müteşebbis Heyeti’nde görev aldı.

1954’de Meclisten ayrılınca İstanbul-Beylikdüzü’nde geniş bir arazi üzerinde 450.000 ağaçlı bir orman ve çiftlik kurdu.

17 Şubat 1984’de İstanbul’da öldü. Edirnekapı Şehitiği’nde toprağa verildi.

Rebia Mesadet (1911-2002) ile evlenmiş olup Fatma İlhan Adakan (1930-1992), Ayşe Solmaz Kalmık (1931-1997), Mehmet Murat Adakan (1939) ve Zeynep Sema Kılavuz (1944) un babasıdır. Kızı Fatma İlhan Adakan çocuk ve gençlere hizmet vermek üzere Mustafa Enver Adakan Vakfı’nı kurmuştur.

 • 1896

  Mustafa Enver Adakan Girit’te doğdu.

 • 1924

  Almanya’da yüksek mühendis diploması alarak Edremit’e yerleşti.

  1924

 • 1931

  Balıkesir milletvekilliğine seçilerek görevini 26 Mart 1939 tarihine kadar sürdürdü.

 • 1939

  Dönem sonu Meclisten ayrılarak İstanbul’a yerleşti.

  1939

 • 1950

  İstanbul Milletvekili olrak TBMM’ne katıldı.

 • 1952

  İstanbul Yelken Kulübü’nün kuruluşunda görev aldı.

  1952

 • 1954

  Meclisten ayrılarak Beylikdüzü’nde 450.000 ağaçlı bir orman ve çiftlik kurdu.

 • 1984

  İstanbul’da öldü.

  1984

 • 1989

  Kızı Fatma İlhan Adakan tarafından Mustafa Enver Adakan Vakfı kuruldu.