YENİ! MEAV AKADEMİK BAŞARI VE YETENEK ÖDÜLÜ

Akademik Başarı ve Yetenek Ödülü, lise ve yükseköğrenim öğrencilerini kapsamaktadır. Bu ödül için, vakfımızdan en az 1 yıldır burs alan öğrenciler arasından, not ortalaması en az 3,50 (4 üzerinden) veya 87,50 (100 üzerinden) olan öğrenciler değerlendirmeye alınır. Bu ödüle başvuracak öğrencilerin, başarılı not ortalamasıyla birlikte sunacakları özel akademik çalışmaları, okul projeleri veya özel yetenekleri de değerlendirilir. Yükseköğrenim öğrencilerinin bir devlet üniversitesinde veya en az 6 yıldır faaliyet gösteren ve kendini kanıtlamış bir vakıf üniversitesinde eğitim görmeleri gerekir.

Akademik Başarı ve Yetenek Ödülüne başvurmaya hak kazanan öğrenciler öğretim dönemi sonunda transkript belgesini, öğrenci belgesini, sabıka kaydı belgesini (yükseköğrenim öğrencileri için), akademik çalışmalarını, projelerini, özel yeteneklerini eğitim gördüğü kurumdan aldıkları belge ve dokümanlarla birlikte vakfa ibraz etmelidir. Öğrencinin, bu belgelerle birlikte, en az bir en fazla iki A4 sayfası olacak şekilde kendini, eğitim geçmişini, özel ilgi alanlarını ve ileriye dönük projelerini anlattığı motivasyon mektubu yazarak vakfa başvuru yapması gerekir. Vakıf tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda ödül almaya hak kazanan öğrenciler belirlenir ve e-posta yoluyla bilgilendirilir.

Akademik Başarı ve Yetenek Ödülü, Yönetim Kurulu’nun öğretim döneminin içinde uygun gördüğü herhangi bir ayda, mevcut burs miktarının 5 katını geçmeyecek şekilde bir kereye mahsus olmak üzere ödenir.

MEAV ödülleri, MEAV Eğitim Bursu ve Ödül Esasları’na uygun olacak şekilde 2021/2022 eğitim öğretim dönemi sonundan itibaren yürürlüğe girer ve değerlendirmeye alınır.